Beveiligd: Docenten App

Zoeken leerling

Met het zoekvenster kan er op geplande leerlingen gezocht worden. Ongeplande leerlingen zijn altijd in beeld.

Een leerling kan door het gehele rooster worden gezocht.Het systeem kan een leerling al na 3 letters herkennen. Het resultaat ziet er als volgt uit:

Als u op het resultaat klikt wordt de dag getoond waarop deze leerling staat gepland.

Let op: Het werkt niet als u op dezelfde dag zoekt.

De leerling wordt kort op deze wijze met een gele balk weergegeven.

De gele balk verdwijnt na een paar seconden.