Beveiligd: Docenten App

Dashboard

Dashboard   Als u bent ingelogd opent het programma met het Dashboard. Het Dashbord bestaat uit twee onderdelen:

  1. Jaartaak, dit geeft een verkort overzicht van gemaakte afspraken van het lopend seizoen.
  2. Realisatie, dit geeft de huidige stand van zaken weer.

Reguliere docenten hebben binnen de Jaartaak te maken met aantal fte en indirecte uren (in % en uren) en ADV. Uren / week geeft de jaartaak gedeeld door het aantal lesweken weer. Contract OT = Contract Onbepaalde Tijd Contract BT= Contract Bepaalde Tijd In dit geval worden de realisatie uren van seizoen 2018-2019 weergegeven. Dit is lopende het seizoen. Indien er nog leerlingen gepland moeten worden zullen de aantallen laag of nog (gedeeltelijk) leeg zijn. De realisatie is dan laag en het verschil (nog te plannen uren) hoog. Voor Docenten ZZP worden deze velden niet gebruikt. Sommige instellingen vinden het wel prettig om hier toch afspraken vast te leggen. Voorgestelde Aanpassing: De kolom Leerlingen is bedoeld om het aantal nog te plaatsen leerlingen aan te geven. Dit werkt alleen als de organisatie de tijdfactor gebruikt.  LEERLINGEN wijzigen in -> FORMATIE TEKORT en/of deze kolom geheel niet tonen indien de tijdfactor niet in gebruik is.