Beveiligd: Docenten App

Dubbele les eenmalig, inhaalles, lestijd veranderen, deze functie is uitgezet

U kunt een les in laten halen door:

  • De lestijd te verdubbelen en deze na de inhaalles weer terug te zetten naar de standaard tijd. Laat je dit staan dan is dit structureel voor het hele jaar en beïnvloed dit de urenregistratie onjuist. 
  • Een 2-wekelijkse leerling een extra les geven in de volgende week. Dit kan door de 1e volgende datum in de kolom 1e lesdag te kiezen. Dit is dan de datum waarop de wijziging actief is. De Even-Oneven afspraak wordt dan omgedraaid. Ook deze wijziging moet weer teruggezet worden. 

Ontwikkelwens: Het is gewenst om lesduur na de eenmalige verandering weer terug te zetten. De kolom Lestijd heeft de mogelijkheid eenmalig de tijd van de eerstvolgende les te verdubbelen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een gemiste les in te halen of voor een extra les aansluitend aan de standaard les. Daarvoor zet u een cursist met lestype I30 of G30 in de kolom lesduur op 60 min.  Voor een leerling met I20 of G20 kan de lesduur op 40 min gezet worden. Deze wijziging wordt alleen toegepast op de eerstvolgende les. Na die datum verspringt de lestijd weer terug naar de standaard tijd. standaard lestijd 20 minuten lestijd verdubbeld naar 40 minuten geplande lestijd 40 minuten