Beveiligd: Docenten App

Muteren leerlinggegevens

Alle oranje velden in de menu’s Roosteren en Aan/afwezig kunnen worden aangepast. Hieronder vallen ook de velden in de kolommen die betrekking hebben op uw leerlingen. U zult vermoedelijk niet alle kolommen op zichtbaar hebben staan maar via de instellingen kunt u dit aanpassen.

Gegevens van leerlingen die u kunt wijzigen zijn:

  • Opmerkingen, hier kunt u vrije tekst invoeren bijvoorbeeld ‘Emma wil graag in dezelfde les als Audrey’. Ook de cursusadministratie kan hier informatie toevoegen. Extra informatie van ouder of leerling die met de inschrijving meekomen wordt  ook hier getoond.
  • E-mail, het mailadres van de leerling
  • Telefoon mobiel, het mobiele nummer van de leerling. Het vaste nummer kan niet worden aangepast door u.

Als docent heeft u direct ‘klant-contact’ en bent daarmee als eerste op de hoogte van veranderingen. De aangepaste gegevens zijn ook direct zichtbaar voor de cursusadministratie.

Door op de plek van de . . . te klikken wordt het mutatieveld geopend. Na de invoer of wijziging bevestigd u de ze met de “diskette” knop om op te slaan.

Momenteel zit er nog een bug in de weergave van vaste en mobiele nummers. Het komt voor dat  telefoonnummers niet consequent in de juiste kolom staan. Hier wordt aan gewerkt.