Beveiligd: Docenten App

Plannen, vervolg

In het hoofdstuk Plannen, basis heeft u geleerd hoe een standaardplanning tot stand komt. U krijgt waarschijnlijk ook te maken met leerlingen in groepsverband, met strippen- of tijdkaarten. In de basis gaat de planning op dezelfde manier maar er zijn ook verschillen. Per lestype leggen we alle planningsmogelijkheden uit. We kennen de volgende lestypen. Bij een individuele leerling (I) wordt na het invullen van de begintijd automatisch de eindtijd ingevuld. Wordt een tweede individuele leerling op dezelfde begintijd geplaats dan verspringt deze naar de eerstvolgende beschikbare tijd. Bij leerlingen van een groepsles(G) worden de tijden van de leerlingen bij elkaar opgeteld. Bijvoorbeeld twee leerlingen met 15 minuten lestijd bij elkaar geeft een totaal van 30 minuten les. Komt er een derde leerling bij met 15 minuten lestijd dan verspringt de totaaltijd naar 45 minuten. De app past dit steeds automatisch aan. In bovenstaand voorbeeld geven de eerste zes leerlingen een conflict. Dat komt doordat de eerste vijf (met ieder 15 minuten) in een groepje geplaatst zijn. Totale lestijd van deze vijf is 75 minuten. Zij starten om 14.00 uur en eindigen dus om 15.15 uur. Deze eindtijd is in conflict met de begintijd van de zesde leerling want die staat gepland om 15.00 uur. Om dit conflict op te lossen kan er één leerling uit de groep gehaald worden. Dan wordt de eindtijd van de groep met 15 minuten verkort tot 15.00 uur en dat sluit mooi aan bij de individuele leerling die om 15.00 begint. Wilt u de groep toch uit 5 laten bestaan dan moet u de begintijd van de individuele leerling aanpassen. En daarmee misschien ook de begintijd van alle volgende leerlingen. Of de betreffende leerling aan het eind zetten. Welke oplossing u kiest bepaalt u natuurlijk zelf. Dit is maar een voorbeeld ter illustratie. Hieronder is het conflict opgelost door de individuele leerling aan het eind van de dag in te plannen. Alle diskettes zijn grijs.   Leerlingen met lestype H en K (klassikaal met dezelfde hoeveelheid tijd) worden ongeacht het aantal binnen een les(uur) geplaatst waarbij K door de administratie gepland wordt en niet aanpasbaar is door de docent. Leerlingen met lestype G, P, S, T en I kunnen gemengd worden. De groepen/groepjes kunnen ook in wisselende samenstelling les krijgen. Ook lestypen met verschillende tijden kunnen gemengd worden alhoewel dit onlogisch is. Bijvoorbeeld 2 x G15 en 1 x I30 is mogelijk maar waarschijnlijk niet wenselijk. Het is logischer om leerlingen dezelfde lestijd bij elkaar (in een groepje) te plaatsen. Lestype H en K kunnen niet gemengd worden.