Beveiligd: Docenten App

Plannen, basis

Nieuwe leerlingen staan in de sectie Ongepland. Deze staan vermeld op ‘achternaam, voornaam’. Ze kunnen door u ingepland worden door een Lesdag en een Begintijd te kiezen. De eindtijd, de locatie en de 1e lesdag worden automatisch ingevuld. Staat de organisatie u toe op meerdere tijden en locaties les te geven dan moet u zelf de locatie keuze invullen.

Kolommen

Deze sectie bestaat uit een aantal kolommen zoals Leerling, Lesdag, Cursus etc. Welke kolommen zichtbaar zijn, is door uzelf aan te passen. Zie kolommen.

Gegevens wijzigen

Gegevens in de oranje kolommen zijn door u te wijzigen. Door met de muis op het aan te passen vak te gaan en 1x te klikken staan opent zich een invulscherm. 

In de mobiele versie werkt het identiek. U kunt de verschillende kolommen benaderen door van links naar rechts te vegen. De naam van de leerling is een vaste kolom. Deze blijft altijd in beeld.

Het plannen van een leerling

Klik in de kolom ‘Dag’ op de puntjes bij de betreffende leerling. De lijst met beschikbare dagen opent. Kies de gewenste dag of tik de beginletter(s) van de dag naar keuze en bevestig met enter.

Dit herhaalt u voor de ‘Begintijd’. Kies de gewenste tijd.

De ‘Eindtijd’ wordt berekend aan de hand van het lestype. Deze wordt automatisch ingevuld.

Indien er slechts één locatie beschikbaar wordt deze automatisch ingevuld. Als er meerdere locaties beschikbaar zijn moet u zelf een keuze maken.

De planning is nu compleet maar moet nog wel worden opgeslagen. Klik in de laatste kolom op de diskette-knop. Afhankelijk van het aantal kolommen moet u misschien naar rechts scrollen.

   

Groene Diskette Knop = Opgeslagen
Oranje Diskette Knop = Nog niet opgeslagen

U kunt het systeem uw wijzigingen automatisch laten opslaan. Zie automatisch opslaan. Het verdient de aanbeveling om pas met automatisch opslaan te werken als u wat meer vertrouwd bent met het programma.

Geplande leerlingen verspringen automatisch naar de sectie Gepland. Zodra een leerling in de sectie gepland staan wordt hij/zij genoteerd met ‘voornaam-achternaam’. 

Een Grijze Diskette Knop geeft aan dat de planning is geslaagd.
Een Rode Diskette Knop geeft een conflict in de planning aan.

Bijvoorbeeld omdat de lestijden van leerlingen elkaar overlappen. Dit dient u op te lossen.

In bovenstaand voorbeeld overlappen de onderste twee lessen elkaar 10 minuten.

In bovenstaand voorbeeld zijn er geen conflicten en staan de leerlingen gepland.