Beveiligd: Docenten App

Aanwezig – Afwezig

Als een compleet leerling gepland is op een dag en tijd maakt Cursad daarvoor een reeks lesdagen aan in het aan/afwezig overzicht.

Dit doet Cursad alleen als de leerling niet meer wachtend is. Je kunt aan de (W) achter de naam zien dat een leerling nog wachtend is.

Van elke leerling dient de aan- of afwezigheid geregistreerd te worden. Dit gebeurt in het menu-onderdeel Aan/afwezig door middel van een kleurcode (zie hieronder)

In de sectie Afwezig wordt er standaard van uitgegaan dat de leerling aanwezig is (stand ongewijzigd). Alleen als een leerling afwezig is of als het een inhaalles betreft dient u de gegevens aan te passen. U doet dit door op de betreffende datum te klikken. De datum verspringt nu van kleur. U klikt net zo vaak tot u de juiste kleur heeft.

de leerling is normaal aanwezig.

de leerling is afwezig, u dient de gegevens aan te passen

 u bent ziek, de cursusadministratie past de gegevens aan

de leerling is gekomen voor een inhaalles, u past de gegevens aan. Binnen de eigen organisatie kunt u hier ook een andere betekenis aan geven, bijvoorbeeld een dubbele les.

In de sectie Aanwezig Strippenkaarten (en Tijdkaarten) moet altijd de presentie worden verwerkt. Na planning op een dag (en tijd) genereert CursAd alle mogelijke lesdagen voor het hele seizoen op de gekozen dag. Wordt tussentijds van dag gewisseld, dan blijven de dagen uit het verleden staan en worden deze aangevuld met een nieuwe reeks met lesdagen van die nieuwe gekozen dag. Hier zit een vertraging in van 1 uur.

De betekenis is in de sectie Aanwezig Strippenkaarten als volgt.

de leerling is present

de leerling had wel een afspraak maar is niet op de afspraak verschenen.

Printen

De presentie/absentielijsten kunnen worden:

  • gedownload in Excel of Pdf- formaat
  • geprint

SmartPhone

Op de smartphone kan de aan/afwezigheid van een leerling alleen aangepast worden indien deze op betreffende dag ingepland staat. De data van deze leerlingen zijn vet gedrukt.

Zwart = gepland
Rood = afwezig
Groen= aanwezig

Je kunt ook andersom werken, dat kan gewenst zijn voor docenten in ZZP dienstverband.

  • ZZP-Docenten gaan in de basis uit van presentie, zij worden betaald op basis van presentie, maar …. elke organisatie bekijkt hoe zij wil werken.