Beveiligd: Docenten App

Menustructuur

Na het inloggen in de app ziet u in de linker kolom de menustructuur. Van boven naar beneden ziet u hier:

  • uw naam
  • dashboard, hiermee opent de app standaard
  • roosteren, dit gedeelte is het hart van de app, hiermee komt de planning tot stand
  • aan/afwezig, in dit gedeelte houdt u de aan- en afwezigheid van de cursisten bij
  • bloktijden, hier staan de tijden waarop u volgens rooster beschikbaar bent
  • een aantal iconen v.l.n.r. instellingen, vergroot scherm, lock en log out. Met instellingen kunt u uw eigen profiel aanpassen. De andere iconen hebben nog niet echt een functie.

De menu-onderdelen roosteren en absentie zijn onderverdeeld in secties. Alle menu-onderdelen worden uitgebreid behandeld. In de mobiele versie ziet de menustructuur er als volgt uit: Zowel links onder de drie streepjes als onder de pictogrammen bovenin vindt u de verschillende menu-onderdelen. Van links naar rechts: dashboard, roosteren, aan- en afwezig en bloktijden. Helemaal rechts bij het poppetje uw profiel met bijbehorende instellingen.