Beveiligd: Docenten App

Vrijplannen

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om alle leerling(en) terug te zetten naar de sectie Ongepland. Bijvoorbeeld om geheel opnieuw te beginnen of om de leerling tijdelijk te “parkeren”.

Dit kan met de keuze Vrijplannen onderaan het dagen (pull-down) lijstje.

Een vrij geplande leerling verspringt na opslaan van de wijzigingen weer naar de sectie Ongepland.

Deze functie is alleen beschikbaar indien de lessen nog niet zijn begonnen!

Vrijplannen kan ook met de functie Bulkactie