Tel. 020-4650745 020-8943151

Uren die aansluiten bij de CAO

r4

Normjaartaken

Uren zijn zo niet het belangrijkste voor de organisatie. De docenten moeten er op kunnen vertrouwen dat het goed zit. De organisatie moet er op kunnen sturen. Dat doen we al jaren maar we denken dat het nu nog beter kan. De standaard Normjaartaak wordt nu ingegeven per seizoen en geldt in principe voor iedereen. Je wilt het eenvoudigweg niet overal in hoeven geven. Wijkt het af dan kan dat bij afdeling, of de individuele docent aangegeven worden. Ok dat zijn de normwaarden. Nu de Jaartaak zelf. Deze wordt opgebouwd uit de afspraken voor onbepaalde tijd en ad hoc afspraken voor bepaalde tijd, de extra werkzaamheden en de project uren. Uit de lesuren van alle geplande activiteiten van de docent genereert Cursad de Docent Contact Uren.

Deze waarden zijn steeds actueel en bij de docent in beeld.

Hier kunt u op sturen!

 

WhatsApp chat