Privacy-beleid

Van kracht: 22 mei 2018.

Doel en wie we zijn

Het doel van dit privacy-beleid is om te beschrijven hoe Cursad, (“Cursad,” “ons,” “wij” of “onze”) informatie over u verzamelt, gebruikt en deelt via onze online interfaces (bijv. Websites en mobiele apparaten, en toepassingen die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door ons, waaronder www.Cursad.nl & cursad.eu (hierna gezamenlijk de “Site” genoemd).

Lees dit bericht zorgvuldig door om te begrijpen wat we doen. Als u bepaalde aspecten van ons privacy-beleid niet begrijpt, neem dan gerust contact met ons op via privacy@Cursad.nl & cursad.eu. Uw gebruik van onze Site wordt ook beheerst door onze Gebruiksvoorwaarden.

Cursad Smart Application BV., is een bedrijf gevestigd te Diemen. Cursad de gegevensbeheerder van alle Persoonlijk Identificeerbare Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) verzameld via de Site en van bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzameld van derden, zoals uiteengezet in dit Privacy-beleid.

Welke informatie dit privacy-beleid behandelt

Dit privacy-beleid heeft betrekking op informatie die wij via de website van u verzamelen. Sommige functies van onze Site kunnen worden gebruikt zonder persoonlijk identificeerbare informatie te onthullen, hoewel voor functies of services met betrekking tot de Online Cursussen Persoonlijk Identificeerbare Informatie vereist is. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies en voordelen op onze Site, moet u mogelijk ‘Persoonlijk identificeerbare informatie’ (d.w.z. informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren) in op geven. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder andere informatie bevatten zoals uw naam en e-mailadres. U bent verantwoordelijk voor het garanderen van de nauwkeurigheid van de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan Cursad verstrekt. Onnauwkeurige informatie kan van invloed zijn op uw vermogen om de Site te gebruiken, de informatie die u ontvangt bij het gebruik van de Site en onze mogelijkheid om contact met u op te nemen. Uw e-mailadres moet bijvoorbeeld actueel blijven omdat dit een van de belangrijkste manieren is waarop we met u communiceren.

Waar je het mee eens bent door onze site te gebruiken

Begrijp alsjeblieft dat door persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te verstrekken, u ermee instemt en ermee akkoord gaat dat we dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacy-beleid en onze gebruiksvoorwaarden, en zoals toegestaan ??of vereist door de wet. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, geeft u ons dan geen persoonlijk identificeerbare informatie. Als u uw toestemming weigert of intrekt, of als u ervoor kiest om ons geen vereiste persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, kunnen we u misschien niet de diensten aanbieden die op onze site kunnen worden aangeboden. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door naar uw profielpagina te gaan en op het vakje te klikken om toestemming te verwijderen of uw account te verwijderen. Houd er rekening mee dat we ook kunnen vertrouwen op legitieme belangen of het nakomen van een contract om door te gaan met het verwerken van uw gegevens.

Welke informatie we verzamelen

We verzamelen twee soorten informatie over gebruikers via de site:

Informatie met betrekking tot uw gebruik van onze Site. Wanneer gebruikers naar onze Site komen, kunnen wij informatie bijhouden, verzamelen, waaronder welke pagina’s van onze Site werden bezocht, de volgorde waarin ze werden bezocht, wanneer ze werden bezocht en op welke hyperlinks werd “geklikt”. We verzamelen ook informatie van de URL’s waaraan u onze site hebt gekoppeld. Het verzamelen van dergelijke informatie kan het loggen inhouden van het IP-adres, besturingssysteem en browsersoftware die door elke gebruiker van de Site wordt gebruikt. We kunnen mogelijk een IP-adres bepalen van de internetprovider van een gebruiker en de geografische locatie van zijn of haar aansluitpunt.

We gebruiken ook (of kunnen) cookies en web-bakens gebruiken wanneer u onze Site bezoekt. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en web-bakens.

Persoonlijk identificeerbare informatie die rechtstreeks door u of via derden wordt verstrekt. We verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert voor een account, informatie voor uw account bijwerkt of wijzigt, producten of services koopt, een enquête invult, u aanmeldt voor e-mailupdates of online cursussen, deelneemt aan onze openbare forums, stuur ons e-mailberichten en / of deel neemt aan online cursussen of andere diensten op onze site. We kunnen de persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt gebruiken om uw vragen te beantwoorden, u de specifieke cursus en / of services bieden die u selecteert, u updates over online cursussen aanbieden door Cursad of andere Cursad-evenementen sturen en u e-mailberichten sturen over het onderhoud van de site of updates.

Account registratie.

Als u zich registreert voor een account op onze Site, moet u mogelijk worden gevraagd om persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw naam en e-mailadres op te geven.

Updates.

Cursad biedt u de mogelijkheid om updates te ontvangen via e-mail of door te posten op delen van de site die alleen toegankelijk zijn voor geregistreerde gebruikers. Om u te abonneren op deze services, moet u ons misschien persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres.

Forums.

Cursad kan van tijd tot tijd openbare forums aanbieden (de “Forums”) waar u opmerkingen en gedachten kunt delen. Om deel te nemen aan de fora, kan het zijn dat u zich bij ons moet registreren en / of ons persoonlijk identificeerbare informatie moet verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Houd er rekening mee dat informatie die u plaatst of beschikbaar maakt op fora openbaar beschikbaar zal zijn. Plaats geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie of andere informatie van persoonlijke of gevoelige aard, ongeacht of deze betrekking heeft op u of een andere persoon, op een Forum. Raadpleeg ook onze gebruiksvoorwaarden voor onze regels voor online gedrag en aanvullende informatie over het juiste gebruik van onze fora.

Deelname aan online cursussen.

Cursad biedt gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan een online cursus op of via de site. Als u wenst deel te nemen aan een cursus, wordt u gevraagd om ons bepaalde informatie te verstrekken die nodig is om een ??dergelijke cursus uit te voeren. Deze informatie kan onder andere uw naam en e-mailadres bevatten.

Als u deelneemt aan een online cursus, kunnen we bepaalde door studenten gegenereerde inhoud verzamelen, zoals opdrachten die u indient bij instructeurs, peer-gesorteerde opdrachten en feedback van studenten die colleges beoordelen. We verzamelen ook cursusgegevens, zoals antwoorden van studenten op in-video-quizzen, op zichzelf staande quizzen, examens en enquêtes. U mag geen persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie van persoonlijke of gevoelige aard, ongeacht of deze betrekking heeft op u of een andere persoon, opnemen op opdrachten, examens of enquêtes, behalve informatie die vereist is om deel te nemen of dergelijke opdrachten, examens of enquêtes in te dienen.

Identiteit verificatie.

Cursad biedt u de mogelijkheid om uw identiteit te verifiëren voor geselecteerde klassen. Om u aan te melden voor deze services, moet u ons of onze externe identiteitsverificatieverkoper mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken, zoals uw naam, adres, geboortedatum, een opname met een webcam en een identiteitsbewijs met foto’s . Als u in verband met deze services financiële hulp aanvraagt, moet u mogelijk bovendien informatie verstrekken over uw inkomsten.

Communicatie met Cursad.

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie ontvangen wanneer u ons een e-mail stuurt of anderszins contact met ons opneemt.

Sites van derden.

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie ontvangen wanneer u zich toegang verschaft tot of zich aanmeldt bij een site van derden, bijvoorbeeld Facebook, van onze Sites. Dit kan de tekst en / of afbeeldingen bevatten van uw persoonlijk identificeerbare informatie die beschikbaar is via de site van derden.

Enquête.

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie ontvangen wanneer u informatie verstrekt in reactie op een enquête die door ons wordt uitgevoerd.

Partnersites.

Partnersites die online cursus-gerelateerde tools en services aan Cursad-gebruikers aanbieden, kunnen niet-financiële gebruikersgegevens verzamelen op individueel niveau met betrekking tot het gebruik van die partnersite door dergelijke online cursus gerelateerde activiteiten, en de partnersites kunnen die gegevens delen met Cursad voor het doel van het verbeteren van de diensten van Cursad, de services van de partnersite en de educatieve ervaring van het individu. Deze gegevens bevatten informatie zoals de hoeveelheid tijd die is doorgebracht op de partnersite en bekeken pagina’s.

 

We gebruiken de informatie
Informatie met betrekking tot uw gebruik van onze Site. Wij gebruiken informatie met betrekking tot uw gebruik van de Site om diensten van betere kwaliteit te bouwen door statistische analyses uit te voeren van de collectieve kenmerken en het gedrag van onze gebruikers, en door demografische gegevens en interesses te meten met betrekking tot specifieke delen van onze Site. We kunnen deze informatie ook gebruiken om de veiligheid van onze diensten en de Site te waarborgen.
Persoonlijk identificeerbare informatie die rechtstreeks door u of via derden wordt verstrekt. Behalve zoals uiteengezet in dit privacy-beleid of zoals specifiek door u overeengekomen, zal Cursad uw persoonlijk identificeerbare informatie niet vrijgeven. Naast de andere vormen van gebruik die in dit privacy-beleid worden uiteengezet, kunnen we persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken en op andere wijze gebruiken zoals hieronder wordt beschreven.
Verstrekken van de site en onze diensten. Wij gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verstrekt om u toegang te verlenen tot de Site en deze te gebruiken en om alle informatie, producten of diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt.
Updates. 

 

Wij gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld wanneer u zich aanmeldt voor onze verschillende e-mail- of updateservices om u de berichten te sturen in verband met de site of een online cursus. We kunnen deze informatie ook archiveren en / of gebruiken voor toekomstige communicatie met u, waar we hier wettelijk toe gerechtigd zijn.
Forums. 

 

Plaats geen persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie van persoonlijke of gevoelige aard, ongeacht of deze betrekking heeft op u of een andere persoon, in een forumpost. Als u ervoor kiest om persoonlijk identificeerbare informatie te plaatsen, kan dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie worden verzameld tijdens uw gebruik van de fora. We kunnen deze informatie publiceren via extensies van ons Platform die services van derden gebruiken, zoals mobiele applicaties. We behouden ons ook het recht voor om Forum-berichten die persoonlijk identificeerbare informatie bevatten opnieuw te gebruiken in toekomstige versies van de cursussen die we aanbieden, en om toekomstige cursusaanbiedingen te verbeteren. We kunnen deze informatie archiveren en / of gebruiken voor toekomstige communicatie met u en / of uw aangestelde (n) en / of deze verstrekken aan de universitaire partner, zakenpartner of de instructeur (s) die is / zijn bij de cursussen die u hebt gevolgd . We kunnen berichten die op de forums zijn ingediend ook gebruiken of publiceren zonder persoonlijk identificatiegegevens te gebruiken.
Deelname aan online cursussen. Wij gebruiken de persoonlijk identificeerbare informatie die wij van u verzamelen wanneer u via de Site deelneemt aan een Online Cursus voor verwerkingsdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het volgen van de aanwezigheid, voortgang en voltooiing van een Online Cursus. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie en uw prestaties in een bepaalde online cursus ook delen met de instructeur of instructeurs die de cursus hebben gegeven, met onderwijsassistenten of andere personen die door de instructeur of instructeurs zijn aangewezen om te helpen bij het maken, wijzigen of gebruiken van de cursus. en met de instelling of instellingen waarmee ze zijn verbonden. We kunnen deze informatie ook archiveren en / of gebruiken voor toekomstige communicatie met u, waar we wettelijk recht op hebben.

Identiteit verificatie. 

 

Voor services waarvoor identiteitsverificatie is vereist, gebruiken we de persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen voor het verifiëren van uw identiteit en voor het verifiëren van de inzendingen die op de site zijn gemaakt door u. Deze service kan worden geleverd door een externe leverancier van identiteitsverificatie. Uw identiteitsbewijs met foto zal worden verwijderd na succesvolle verificatie van uw profielinformatie.

Communicatie met Cursad. 

 

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen we de door u verstrekte informatie gebruiken om te reageren op uw communicatie en / of zoals beschreven in dit privacy-beleid. We kunnen deze informatie ook archiveren en / of gebruiken voor toekomstige communicatie met u, waar we wettelijk recht op hebben.

Communicatie met Cursad Business Partners. 

 

We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met universitaire partners en andere zakelijke partners van Cursad, zodat Cursad University-partners en andere zakelijke partners informatie over hun producten en diensten kunnen delen die voor u van belang kunnen zijn, waar we wettelijk het recht toe hebben.


Onderzoek.

 

We kunnen algemene cursusgegevens (waaronder quiz- of opdrachtinzendingen, cijfers en forumdiscussies), informatie over uw activiteit op onze site en demografische gegevens van enquêtes die door ons worden beheerd met onze universiteitspartners en andere zakelijke partners delen, zodat onze universiteitspartners en andere zakenpartners kunnen de gegevens gebruiken voor onderzoek met betrekking tot online onderwijs.

Bekendmaking aan Cursad-activiteiten en onderhoudsaannemers.

We gebruiken verschillende serviceproviders, verkopers en aannemers (gezamenlijk ‘Aannemers’) om ons te helpen onze producten en services aan u te leveren. Onze aannemers hebben mogelijk beperkte toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie bij het verstrekken van hun producten of diensten aan ons, zodat wij op onze beurt onze producten en diensten aan u kunnen leveren. Deze aannemers kunnen leveranciers en leveranciers omvatten die ons voorzien van technologie, diensten en / of inhoud met betrekking tot de werking en het onderhoud van de site of de online cursus. Toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie door deze contractanten is beperkt tot de informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de aannemer om zijn beperkte functie voor ons uit te oefenen.

Overheidsautoriteiten, wettelijke rechten en acties. Cursad kan uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met verschillende overheidsinstanties in reactie op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures; om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons eigendom te beschermen; verdedigen tegen juridische claims; of zoals anders vereist door de wet. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om enig juridisch bezwaar of recht waarover wij beschikken ter kennis te brengen of op te heffen. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie ook delen wanneer wij vinden dat het gepast is om illegale of vermoedelijke illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van Cursad, de Site, onze gebruikers, klanten of anderen te beschermen en te verdedigen; en in verband met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten.

Bekendmaking aan Verkrijger.

Cursad kan uw persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken aan en / of overdragen aan een verkrijger, rechtverkrijgende of een andere opvolgende entiteit in verband met een verkoop, fusie of reorganisatie van alle of vrijwel alle aandelen, bedrijven of activa van Cursad waarnaar uw persoonlijk identificeerbare informatie verwijst.

e-Readers.

Als we persoonlijk identificeerbare informatie ontvangen met betrekking tot de mate waarin u bepaalde e-readers gebruikt om toegang te krijgen tot Cursad-materiaal, kunnen we deze archiveren en gebruiken voor onderzoeks-, zakelijke of andere doeleinden.

Externe links

Voor uw gemak kunnen wij links aanbieden naar sites die worden beheerd door andere organisaties dan Cursad (‘Sites van derden’) waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. Wij onthullen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan deze websites van derden zonder uw toestemming te hebben verkregen. Wij onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze Sites van Derden. Als u ervoor kiest om op een link naar een van deze sites van derden te klikken, dient u het privacy-beleid op de andere site te lezen om te begrijpen hoe die externe site uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt en gebruikt.

Bewaring van persoonlijk identificeerbare informatie

Als u in de EER woonachtig bent of bent, houden we uw persoonlijk identificeerbare informatie niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonlijk identificeerbare informatie wordt verwerkt. De tijdsduur dat we persoonlijk identificeerbare informatie bewaren, is afhankelijk van de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken en / of zoals vereist om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonlijk identificeerbare informatie

Wij vinden de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw informatie van het grootste belang. Wij zullen de industriestandaard fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen gebruiken om uw persoonlijk identificeerbare informatie vertrouwelijk en veilig te houden en zullen deze niet delen met derden, tenzij anders vermeld in dit privacy-beleid, of tenzij dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in speciale gevallen, zoals als een fysieke bedreiging voor u of anderen, zoals toegestaan ??door toepasselijke wetgeving. Omdat het internet geen 100% beveiligde omgeving is, kunnen we de veiligheid van persoonlijk identificeerbare informatie niet garanderen en bestaat het risico dat een niet-geautoriseerde derde partij een manier vindt om onze beveiligingssystemen te omzeilen of dat de overdracht van uw informatie via internet plaatsvindt. onderschept. Het is uw verantwoordelijkheid om de beveiliging van uw aanmeldingsgegevens te beschermen. Houd er rekening mee dat e-mailberichten meestal niet gecodeerd zijn en niet als veilig moeten worden beschouwd.

Uw persoonlijk identificeerbare informatie bijwerken of verwijderen

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijk identificeerbare informatie en bevestigen dat deze informatie correct en up-to-date is of kiezen of u materiaal van ons of een van onze partners wenst te ontvangen door u aan te melden bij de site en uw gebruikers account-pagina te bezoeken.

Als u meer informatie wilt over uw rechten of een van deze wilt uitoefenen, kunt u ook contact met ons opnemen via privacy@Cursad.nl Als u in de EER woont of gevestigd bent, hebt u het recht om te verzoeken dat wij:

  • toegang te verlenen tot alle persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u bewaren;
  • de verwerking van uw persoonlijk identificeerbare informatie voor direct-marketingdoeleinden te voorkomen;
  • alle persoonlijk identificeerbare informatie bijwerken die verouderd of onjuist is;
  • verwijder alle persoonlijk identificeerbare informatie die we over u hebben;
  • beperk de manier waarop wij uw persoonlijk identificeerbare informatie verwerken;
  • verstrek uw persoonlijk identificeerbare informatie aan een externe dienstverlener; of
  • u een kopie bezorgen van alle persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u bewaren.

We proberen elke e-mail waar mogelijk snel te beantwoorden en geven ons antwoord binnen de termijn die door de toepasselijke wetgeving wordt vermeld. Houd er echter rekening mee dat er restgegevens in onze servers, in onze databases, toegangslogboeken achterblijven en in andere records terug te vinden zijn, die al dan niet uw persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Houd er ook rekening mee dat bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie in bepaalde omstandigheden kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken, bijvoorbeeld als we uw persoonlijk identificeerbare informatie moeten blijven verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u ons een e-mail stuurt met een verzoek, kunnen we u vragen ons informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

Vragen, suggesties en klachten

Als u privacy-gerelateerde vragen, suggesties, onopgeloste problemen of klachten hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@Cursad.nl

Als u in de EER woont of gevestigd bent, kunnen onze functionaris voor gegevensbescherming en ons Privacy Team u helpen met alle vragen met betrekking tot onze verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie via security@Cursad.nl

Als u woonachtig bent of bent gevestigd in de EER, kunt u ook een klacht indienen bij ons toezichthoudende orgaan voor gegevensbeschermingsaangelegenheden (namelijk de Nederlandse Privacy Autoriteit) of een oplossing zoeken bij lokale rechtbanken als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.