Docenten App Update 3.0

2500 (muziek) docenten starten seizoen 2020-2021 “roosterend” met Cursad App 3.0

Les Frequentie

  • de leerlingen met een tweewekelijkse frequentie in 1 oogopslag te herkennen en als groep bij elkaar in het rooster te plaatsen.

Lestypes Mengen

  • de leerlingen met lestypes “Individueel” zijn nu ook – als uitzondering / afwijkend te plaatsen
    • in een groep bij een Groepsles te plaatsen.
    • in een groep bij andere Individuele leerlingen te plaatsen.

De Cursisten-administratie kan:

  • Deze afwijking signaleren, goedkeuren of wijzigen.
  • Deze wens komt van (ZZP) docenten om hun werktijden optimaal in te plannen.